Jaarverslag 2017

Sophia werkt

Samen werken aan de beste zorg voor zieke kinderen

In het Sophia draait alles om de patiënten. Daarbij staat hoge kwaliteit van zorgverlening voorop. Het Sophia gelooft in dit kader in Samenzorg. Het bieden van de allerbeste zorg kan alleen als de verbondenheid tussen het gezin en het kind centraal staat. Dit betekent dat het Sophia zowel het kind als de ouders nauw bij de behandeling betrekt.​

Innovatie

De Sophia Stichtingen zorgen voor extra financiering van wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten. Hierdoor kunnen kinderen sneller beter worden of komen sommige ziekten niet meer voor. We dragen ook bij aan projecten om vernieuwingen mogelijk te maken. Hierdoor blijft het Sophia binnen Europa als kinderziekenhuis vooroplopen.

Superspecialisten

Het Sophia kent meer dan 50 specialismen. Daarop mag het trots zijn. Het Sophia heeft 4 kerngebieden. Daarmee behoort dit ziekenhuis tot de wereldtop op het gebied van zorg en onderzoek. Deze 4 kerngebieden zijn:

•    Centrum voor zeldzame ziekten
•    Centrum voor voortplanting en zwangerschap
•    Kinderthoraxcentrum
•    Kinderhersencentrum

Centrum voor zeldzame ziekten
Het Sophia is het enige ziekenhuis in Nederland dat zorg kan bieden aan kinderen met zeldzame en vaak complexe meervoudige aangeboren afwijkingen. Denk aan een vergroeiing aan hart of longen of een open ruggetje.

Centrum voor voortplanting en zwangerschap
In het Sophia vindt onderzoek plaats op het gebied van embryonale gezondheid. De ontwikkeling van een embryo en de foetus heeft een directe relatie met de gezondheid van het pasgeboren kind en de gezondheid op latere leeftijd.

Kinderthoraxcentrum
Dit centrum is er voor kinderen met problemen aan het hart, de longen en de luchtwegen. Door de combinatie van expertise en het gebruik van de nieuwste technologie kan het Sophia de beste zorg bieden. Het centrum is inmiddels toonaangevend in Europa.

Kinderhersencentrum
Dit centrum behandelt kinderen met ingewikkelde psychiatrische, lichamelijke en neurologische aandoeningen als ernstige eet- en stemmingsstoornissen en moeilijk behandelbare aandoeningen als epilepsie.

Intensieve zorg

Kinder Intensive Care (IC)
Het Sophia heeft een van de grootste kinder IC’s van Europa. Deze IC-afdeling is een van de twee zogenoemde ECMO-centra in Nederland. De ECMO is een hart-longmachine die tijdelijk de functie van de longen kan overnemen.

Harttransplantaties bij kinderen
Het Sophia is het enige Nederlandse ziekenhuis dat harttransplantaties bij kinderen uitvoert en steunharten gebruikt als er niet snel genoeg een donorhart beschikbaar komt. Ieder jaar zijn er tussen de 4 en 10 harttransplantaties bij kinderen.

IC Neonatologie
Daarnaast heeft het Sophia de grootste IC Neonatologie van West-Europa. Hier zorgt het ziekenhuis voor te vroeg geboren kinderen (al vanaf 24 weken zwangerschap) en kinderen die op tijd zijn geboren, maar intensieve zorg nodig hebben. Vaak zijn bij deze kinderen een of meer vitale functies bedreigd. Vitale functies zijn bijvoorbeeld de hartslag en ademhaling. Die moeten met diverse behandelmethoden, zoals beademing of medicatie, worden ondersteund. Naast de zorg voor het kind is ook de zorg voor de ouders erg belangrijk. Zij worden stap voor stap meegenomen in de besluitvorming over de behandeling.

Terugblik 2017: ruim 3 miljoen euro aan bestedingen

Voor een compleet overzicht van de cijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening.
Extra css classes 
wit_dia

Vooruitblik 2018 en verder: start nieuwbouw

Sophia werkt aan een nieuwe toekomst. In 2021 start de bouw van mooi, nieuw kinderziekenhuis dat in 2025 klaar moet zijn.

Met de nieuwbouw kan het Sophia haar patiënten beter huisvesten en zorg nog verder verbeteren. In de tussentijd gaan de patiënten naar een tijdelijk ziekenhuis. Wij zorgen er vanuit de Sophia Stichtingen voor dat ook dat tijdelijke en nieuwe verblijf zo aangenaam mogelijk wordt ingericht.
Extra css classes 
blauw_dia

U bent hier

Financieel jaarverslag